ContactFacbook   FR | EN | NL | DE


 

Deel 1: Stadhuis – Place d'Armes

 

In 1213 wordt voor het eerst melding gemaakt van een gebouw waar de stadsbestuurders vergaderen. In dat jaar verleent het Kapittel van de heilige Albinus (Saint-Aubain) Namen de toestemming voor een aanbouw aan een kapel die aan de heilige Remigius gewijd was (Saint-Remy). De oppervlakte van de toekomstige Grote Markt (Grand'Place, later de Place d'Armes) wordt bijna volledig ingenomen door twee huizenblokken die ongelijk van grootte zijn. De bewuste kapel van Saint-Remy, waar later het in 1285 genoemde «huis waar gepleit wordt» tegen zal aanleunen, bevindt zich vlakbij of binnen dit geheel. 

 

In 1352 wordt het huis voor het eerst aangeduid als «cabaret des échevins», dat letterlijk vertaald kan worden als ‘cabaret van de schepenen'. Natuurlijk had het woord ‘cabaret' niet dezelfde betekenis als nu. Uit onderzoek blijkt dat het ‘klein gebouw', of zelfs ‘kamertje' kan betekenen. Dat brengt ons terug bij de aanbouw uit 1213. Dit gebouw had een verdieping waar de schepenkamer huisde. Daar stond ook een koffer waarin de stadsarchieven bewaard werden. 

 

Zowel dit “cabaret” als de kapel van Saint-Remy worden in 1514 afgebroken. Ze waren wellicht te oud en al te bouwvallig. De zetel van het stadsbestuur verhuist naar drie nabijgelegen burgerhuizen die de gemeente Namen had aangekocht. De inrichting van het nieuwe geheel is zeer verzorgd. Toch wordt al snel gedacht aan uitbreiding of zelfs aan volledige vernieuwbouw. Dan dient zich een kans aan. De bisschop van Namen wil af van het toevluchtsoord van de abdij van Brogne. Het is een interessante eigendom, want de uitgestrekte tuinen aan de achterkant reiken tot aan de gemeentelijke ommuring.

 

In 1574 wordt de koop gesloten. De Stad start al snel met de nodige werkzaamheden. Het is meteen de gelegenheid bij uitstek om de huizenblokken, met het vorige stadhuis, te slopen, want zij bemoeilijken de toegang en belemmeren het uitzicht. De Grote Markt of  Grand'Place is geboren.

 

In 1826 wordt het gebouw, tijdens het Hollands bewind, alweer verouderd, te klein en onaangepast bevonden. De beslissing valt om het te herbouwen. De werken nemen drie jaar in beslag, van 1828 tot 1831. Dit nieuwe stadhuis breekt in grootte èn stijl met het vorige. Het is nu een indrukwekkend, neoclassicistisch gebouw. In het midden van de gevel trekt een statige uitbouw met zuilen en fronton meteen de aandacht.

 

Op 23 augustus 1914 steken de Duitse troepen het stadhuis in brand. De gevel blijft overeind, maar het interieur gaat letterlijk in rook op. Gelukkig waren de gemeentelijke archieven van het Ancien Régime sinds kort bij het Rijksarchief ondergebracht.
Na de oorlog, in 1919, wordt op de resten de Place d'Armes aangelegd. De stadsdiensten nemen hun intrek in de privé-woning die Henri Beyaert aan de rue de Fer bouwde voor het echtpaar Franz Kegeljan – Louise Godin.

 

_________________________________________________________________

Compilatie: Service Information et Communication (Dienst Informatie en Communicatie), Eloïse Lotin, stagiaire communicatie, maart 2008

 

Teksten geïnspireerd op of uittreksels uit:

  • « Ma maison communale au service des namurois », brochure die de Stad Namen in 2005 opmaakte
  •  Jean-Louis Antoine, « Pleins feux sur l'Hôtel de Ville », artikels verschenen in Namur Magazine nr.  49 en nr. 50 van maart en juni 2006
  • Vincent Bruch en Jacques Toussaint, « L'Hôtel de Ville de Namur », brochure uitgegeven op initiatief van de Stad Namen, sept. 2000
  • Persdossier van de Stad Namen in het kader van de eerstesteenlegging van het nieuw stadhuis op 23/10/1981
  • Jean-Louis Antoine, « La Fresque des Wallons », brochure uitgegeven op initiatief van de Stad Namen, april 2007
  • « La Maison des Citoyens, Votre Administration sur un plateau », brochure van de Stad Namen, september 2007
  • « La Maison des Citoyens, Modernité & Accueil », artikel verschenen in Namur Magazine nr. 55, september 2007